Szkolenie BHP dla inżynierów

Co ile lat pracownik inżynieryjno-techniczny musi przechodzić szkolenie okresowe BHP?

Pracownik inżynieryjno-techniczny powinien ukończyć szkolenie okresowe BHP w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty zatrudnienia, czyli daty odbycia szkolenia wstępnego BHP. Na szkoleniu wstępnym BHP pracownik ten zdobywa wiedzę ogólną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bierze udział w instruktażu stanowiskowym przeprowadzanym przez przełożonego.

Pracownik inżynieryjno-techniczny zostaje skierowany na szkolenie okresowe BHP w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Podczas szkolenia okresowego BHP pracownik inżynieryjno-technicznych nabywa wiedzę z zakresu prawa pracy, swoich obowiązków i odpowiedzialności, a także zdobywa wiedzę z zakresu min. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w pracy, organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii oraz metod likwidacji/ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w pracy. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych należy powtarzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Ile trwa szkolenie okresowe BHP dla pracownika inżynieryjno-technicznego?

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych trwa 16 godzin i może być realizowane w formie 2-dniowego kursu lub w formie samokształcenia kierowanego. Zrealizowanie szkolenia w drugim wariancie, tj. w formie samokształcenia kierowanego wymaga zapoznania się z udostępnionymi wcześniej przez organizatora szkolenia materiałami.

Szkolenie okresowe BHP pracownika inżynieryjno-technicznego obligatoryjnie zakończone jest egzaminem w formie pisemnej lub ustnej.

Jak wygląda szkolenie okresowe pracownika inżynieryjno-technicznego?

Program szkolenia okresowego bhp dla pracownika inż.-tech. regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje on takie zagadnienia jak: kurs pierwszej pomocy, zasady ewakuacji, ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu stanowisk pracy, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków w miejscu pracy, a także zagadnienia związane z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

Leave a Comment