aparatura laboratoryjna aparatura laboratoryjna

Wykorzystywanie aparatury laboratoryjnej

Wykorzystywanie odpowiedniej aparatury jest podstawą działania każdego laboratorium. Placówki tego typu mogą zajmować się badaniami w wąskim zakresie lub w nieco szerszym. Wiele firm z branży chemicznej czy medycznej posiada własne laboratoria które wykonują badania jedynie do ich celów, związane z profilem działalności, zaś niektóre realizują wszelkie, zlecone przez zewnętrznych klientów zlecenia.

Często w zależności od zakresu realizowanych badań dobierana jest aparatura laboratoryjna, aby umożliwiała ich bezproblemowe przeprowadzenie.

Popularne urządzenia w laboratoriach

Spektrometr Ramana zalicza się do tych urządzeń, które można znaleźć w bardzo wielu laboratoriach. powodem jest przede wszystkim bardzo szeroki zakres jego zastosowania i możliwość dość szybkiego zbadania wielu substancji. Spektrometria Ramana polega na badaniu promieniowania Ramana, które wywoływane przez odpowiednie źródło wzbudzenia. Powstaje tak zwane widmo, które pozwala określić rodzaje substancji jak również często ich ilość w badanej próbce. Obecnie urządzenia tego typu są niezwykle nowoczesne, co jest wynikiem między innymi szybkiego postępu technologicznego. Analiza wyników jest przeprowadzana przez odpowiednie oprogramowanie, co daje pewność większej dokładności wyników jak również minimalizuje czas, który jest potrzebny na przeprowadzenie badania.

Gdzie wykorzystywana jest spektrometria Ramana

Spektrometr Ramana na pewno dzisiaj można zaliczyć do tych urządzeń, które spotkać można praktycznie w każdym laboratorium. Powodem jest bardzo szeroki zakres jego zastosowania, przy jego pomocy można wykryć wiele substancji w badanych próbkach. Jednym z częściej wykorzystywanych zastosowań jest wykrywanie substancji chemicznych, w tym narkotyków i substancji odurzających jak również materiałów wybuchowych. Badania tego typu są powszechnie przeprowadzane w branży medycznej, podczas tworzenia nowych receptur leków. Aby usprawnić możliwości prowadzenia badań na tym urządzeniu, niektóre laboratoria zaopatrują się w wersje przenośne urządzenia, co pozwala przeprowadzić analizę również poza siedzibą.

Ta możliwość często jest wykorzystywana, jak chodzi o przeprowadzanie badań na zlecenie organów ścigania. Urządzenia mogą się różnić od siebie na przykład źródłem wzbudzenia czy czułością pomiaru, co często wyznacza rodzaj substancji, jakie mogą być przy im pomocy badane. Profesjonalne laboratoria bardzo często posiadają kilka urządzeń tego typu, aby móc dokonywać jak najlepszych i najbardziej szczegółowych analiz.